در حال نمایش 12 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

ترمینال ریلی پیچی سایز 10 رعد (RTP10)

سایز : 10 جنس بدنه :  پلی‌آمید ۶.۶ جریان کاری : 57 آمپر ولتاژ کاری : 800 - 500 رنگ : طوسی - مشکی - سبز - آبی - زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - کرمی - سفید تعداد در بسته : 100 عدد  

ترمینال ریلی پیچی سایز 150 رعد (RTP150)

سایز : 150 جنس بدنه :  پلی‌آمید ۶.۶ جریان کاری : 309 آمپر ولتاژ کاری : 1000 رنگ : طوسی - مشکی - سبز - آبی - زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - کرمی - سفید تعداد در بسته : 100 عدد  

ترمینال ریلی پیچی سایز 16 رعد (RTP16)

سایز : 16 جنس بدنه :  پلی‌آمید ۶.۶ جریان کاری : 76 آمپر ولتاژ کاری : 1000 - 630 رنگ : طوسی - مشکی - سبز - آبی - زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - کرمی - سفید تعداد در بسته : 100 عدد  

ترمینال ریلی پیچی سایز 2.5 رعد (RTP2.5)

سایز : 2.5 جنس بدنه :  پلی‌آمید ۶.۶ جریان کاری : 24 آمپر ولتاژ کاری : 800 - 500 رنگ : طوسی - مشکی - سبز - آبی - زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - کرمی - سفید تعداد در بسته : 100 عدد  

ترمینال ریلی پیچی سایز 2.5H رعد (RTP2.5H)

سایز : 2.5H جنس بدنه :  پلی‌آمید ۶.۶ جریان کاری : 24 آمپر ولتاژ کاری : 500 رنگ : طوسی - مشکی - سبز - آبی - زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - کرمی - سفید تعداد در بسته : 100 عدد  

ترمینال ریلی پیچی سایز 25 رعد (RTP25)

سایز : 25 جنس بدنه :  پلی‌آمید ۶.۶ جریان کاری : 101-96 آمپر ولتاژ کاری : 1000-630 رنگ : طوسی - مشکی - سبز - آبی - زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - کرمی - سفید تعداد در بسته : 100 عدد  

ترمینال ریلی پیچی سایز 35 رعد (RTP35)

سایز : 35 جنس بدنه :  پلی‌آمید ۶.۶ جریان کاری : 150-140 آمپر ولتاژ کاری : 1000-630 رنگ : طوسی - مشکی - سبز - آبی - زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - کرمی - سفید تعداد در بسته : 100 عدد  

ترمینال ریلی پیچی سایز 4 رعد (RTP4)

سایز : 4 جنس بدنه :  پلی‌آمید ۶.۶ جریان کاری : 32 آمپر ولتاژ کاری : 800 - 500 رنگ : طوسی - مشکی - سبز - آبی - زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - کرمی - سفید تعداد در بسته : 100 عدد  

ترمینال ریلی پیچی سایز 50 رعد (RTP50)

سایز : 50 جنس بدنه :  پلی‌آمید ۶.۶ جریان کاری : 150-140 آمپر ولتاژ کاری : 1000-800 رنگ : طوسی - مشکی - سبز - آبی - زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - کرمی - سفید تعداد در بسته : 100 عدد  

ترمینال ریلی پیچی سایز 6 رعد (RTP6)

سایز : 6 جنس بدنه :  پلی‌آمید ۶.۶ جریان کاری : 41 آمپر ولتاژ کاری : 800 - 500 رنگ : طوسی - مشکی - سبز - آبی - زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - کرمی - سفید تعداد در بسته : 100 عدد  

ترمینال ریلی پیچی سایز 70 رعد (RTP70)

سایز : 70 جنس بدنه :  پلی‌آمید ۶.۶ جریان کاری : 192 آمپر ولتاژ کاری : 1000 رنگ : طوسی - مشکی - سبز - آبی - زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - کرمی - سفید تعداد در بسته : 100 عدد  

ترمینال ریلی پیچی سایز 95 رعد (RTP95)

سایز : 95 جنس بدنه :  پلی‌آمید ۶.۶ جریان کاری : 232-210 آمپر ولتاژ کاری : 1000-750 رنگ : طوسی - مشکی - سبز - آبی - زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - کرمی - سفید تعداد در بسته : 100 عدد