در حال نمایش 10 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

ترمینال انشعابی 2 خانه (RSPT4-2) رعد

برند : RAAD تعداد نقاط اتصال : 2 سایز سیم ورودی : 4 - 0.5 میلی متر ولتاژ کاری : 450 ولت جریان کاری : 32 آمپر جنس : پلی آمید تعداد در بسته :  50 عدد

ترمینال انشعابی 3 خانه (RSPT4-3) رعد

برند : RAAD تعداد نقاط اتصال : 3 سایز سیم ورودی : 4 - 0.5 میلی متر ولتاژ کاری : 450 ولت جریان کاری : 32 آمپر جنس : پلی آمید تعداد در بسته :  50 عدد

ترمینال انشعابی 3 خانه PCT-413

115,000 
برند : W&E - WAGO تعداد نقاط اتصال : 3 سایز سیم ورودی : 2.5 - 0.5 میلی متر ولتاژ کاری : 450 ولت تحمل ولتاژی : 4000 ولت جریان کاری : 32 آمپر جنس هادی : مس دمای کاری : 25- تا 85+ درجه سانتی گراد

ترمینال انشعابی 5 خانه (RSPT4-5) رعد

برند : RAAD تعداد نقاط اتصال : 5 سایز سیم ورودی : 4 - 0.5 میلی متر ولتاژ کاری : 450 ولت جریان کاری : 32 آمپر جنس : پلی آمید تعداد در بسته :  50 عدد

ترمینال انشعابی 5 خانه PCT-415

170,000 
برند : W&E - WAGO تعداد نقاط اتصال : 5 سایز سیم ورودی : 2.5 - 0.5 میلی متر ولتاژ کاری : 450 ولت تحمل ولتاژی : 4000 ولت جریان کاری : 32 آمپر جنس هادی : مس دمای کاری : 25- تا 85+ درجه سانتی گراد

ترمینال انشعابی دو خانه PCT-412

90,000 
برند : W&E - WAGO تعداد نقاط اتصال : 2 سایز سیم ورودی : 2.5 - 0.5 میلی متر ولتاژ کاری : 450 ولت تحمل ولتاژی : 4000 ولت جریان کاری : 32 آمپر جنس هادی : مس دمای کاری : 25- تا 85+ درجه سانتی گراد

کانکتور انشعابی 4 خانه PCT-214

160,000 
برند : W&E - WAGO تعداد نقاط اتصال : 4 سایز سیم ورودی : 2.5 - 0.08 میلی متر ولتاژ کاری : 250 ولت تحمل ولتاژی : 4000 ولت جریان کاری : 32 آمپر جنس هادی : مس دمای کاری : 25- تا 85+ درجه سانتی گراد

کانکتور انشعابی 5 خانه PCT-215

180,000 
برند : W&E - WAGO تعداد نقاط اتصال : 5 سایز سیم ورودی : 2.5 - 0.08 میلی متر ولتاژ کاری : 250 ولت تحمل ولتاژی : 4000 ولت جریان کاری : 32 آمپر جنس هادی : مس دمای کاری : 25- تا 85+ درجه سانتی گراد

کانکتور انشعابی دو خانه PCT-212

70,000 
برند : W&E - WAGO تعداد نقاط اتصال : 2 سایز سیم ورودی : 2.5 - 0.08 میلی متر ولتاژ کاری : 250 ولت تحمل ولتاژی : 4000 ولت جریان کاری : 32 آمپر جنس هادی : مس دمای کاری : 25- تا 85+ درجه سانتی گراد

کانکتور انشعابی سه خانه PCT-213

100,000 
برند : W&E - WAGO تعداد نقاط اتصال : 3 سایز سیم ورودی : 2.5 - 0.08 میلی متر ولتاژ کاری : 250 ولت تحمل ولتاژی : 4000 ولت جریان کاری : 32 آمپر جنس هادی : مس دمای کاری : 25- تا 85+ درجه سانتی گراد