در حال نمایش 11 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

لوله خرطومی نسوز PG11 آگرا – حلقه 100 متری

34,800,000 
 • لوله خرطومی نسوز
 • برند : آگرا
 • سایز : PG11
 • متراژ کلاف : 100 متری
 • ساخت کشور ترکیه

لوله خرطومی نسوز PG13 آگرا– حلقه 50 متری

21,000,000 
 • لوله خرطومی نسوز
 • برند : آگرا
 • سایز : PG13
 • متراژ کلاف : 50 متری
 • ساخت کشور ترکیه

لوله خرطومی نسوز PG16 آگرا – حلقه 50 متری

25,800,000 
 • لوله خرطومی نسوز
 • برند : آگرا
 • سایز : PG16
 • متراژ کلاف : 50 متری
 • ساخت کشور ترکیه

لوله خرطومی نسوز PG19 آگرا– حلقه 50 متری

28,800,000 
 • لوله خرطومی نسوز
 • برند : آگرا
 • سایز : PG19
 • متراژ کلاف : 50 متری
 • ساخت کشور ترکیه

لوله خرطومی نسوز PG21 آگرا – حلقه 50 متری

34,200,000 
 • لوله خرطومی نسوز
 • برند : آگرا
 • سایز : PG21
 • متراژ کلاف : 50 متری
 • ساخت کشور ترکیه

لوله خرطومی نسوز PG25 آگرا – حلقه 25 متری

20,400,000 
 • لوله خرطومی نسوز
 • برند : آگرا
 • سایز : PG25
 • متراژ کلاف : 25 متری
 • ساخت کشور ترکیه

لوله خرطومی نسوز PG29 آگرا – حلقه 25 متری

22,200,000 
 • لوله خرطومی نسوز
 • برند : آگرا
 • سایز : PG29
 • متراژ کلاف : 25 متری
 • ساخت کشور ترکیه

لوله خرطومی نسوز PG36 آگرا – حلقه 25 متری

33,000,000 
 • لوله خرطومی نسوز
 • برند : آگرا
 • سایز : PG36
 • متراژ کلاف : 25 متری
 • ساخت کشور ترکیه

لوله خرطومی نسوز PG48 آگرا– حلقه 25 متری

43,500,000 
 • لوله خرطومی نسوز
 • برند : آگرا
 • سایز : PG48
 • متراژ کلاف : 25 متری
 • ساخت کشور ترکیه

لوله خرطومی نسوز PG7 آگرا – حلقه 100 متری

22,200,000 
 • لوله خرطومی نسوز
 • برند : آگرا
 • سایز : PG7
 • متراژ کلاف : 100 متری
 • ساخت کشور ترکیه

لوله خرطومی نسوز PG9 آگرا – حلقه 100 متری

31,200,000 
 • لوله خرطومی نسوز
 • برند : آگرا
 • سایز : PG9
 • متراژ کلاف : 100 متری
 • ساخت کشور ترکیه