در حال نمایش 9 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

شماره سیم فشاری KE1 برند Klemsan

کد : KE1 برند : Klemsan سایز سیم خور : 1 - 0.5 میلی متر جنس : نایلون 66 تعداد در هر شاخه : 10 عدد

شماره سیم فشاری KE2 برند Klemsan

کد : KE2 برند : Klemsan سایز سیم خور : 2.5 - 1.5 میلی متر جنس : نایلون 66 تعداد در هر شاخه : 10 عدد

شماره سیم فشاری KE3 برند Klemsan

کد : KE3 برند : Klemsan سایز سیم خور : 6 - 4 میلی متر جنس : نایلون 66 تعداد در هر شاخه : 10 عدد

شماره سیم فشاری KM1 برند ایرانی

کد : KM1 برند : ایرانی سایز سیم خور : 1 - 0.5 میلی متر جنس : نایلون 66 تعداد در هر شاخه : 10 عدد

شماره سیم فشاری KM2 برند ایرانی

کد : KM2 برند : ایرانی سایز سیم خور : 2.5 - 1.5 میلی متر جنس : نایلون 66 تعداد در هر شاخه : 10 عدد

شماره سیم فشاری KM3 برند ایرانی

کد : KM3 برند : ایرانی سایز سیم خور : 6 - 4 میلی متر جنس : نایلون 66 تعداد در هر شاخه : 10 عدد

شماره سیم فشاری SM1 برند KSS

کد : SM1 برند : KSS سایز سیم خور : 1 - 0.5 میلی متر جنس : نایلون 66 تعداد در هر شاخه : 10 عدد

شماره سیم فشاری SM2 برند KSS

کد : SM2 برند : KSS سایز سیم خور : 2.5 - 1.5 میلی متر جنس : نایلون 66 تعداد در هر شاخه : 10 عدد

شماره سیم فشاری SM3 برند KSS

کد : SM3 برند : KSS سایز سیم خور : 6 - 4 میلی متر جنس : نایلون 66 تعداد در هر شاخه : 10 عدد