در حال نمایش 11 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 3 (SV1.25-3) – W&E

700,000 
سایز ورودی سیم : 1.5 میلی متر فاصله بین دو شاخ : 5 میلی متر جنس هادی : مس با خلوص ۹۹٫۹۵% با آبکاری قلع جنس روکش :  PVC رنگ روکش : قرمز تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 4 (SV1.25-4) – W&E

700,000 
سایز ورودی سیم : 1.5 میلی متر فاصله بین دو شاخ : 4 میلی متر جنس هادی : مس با خلوص ۹۹٫۹۵% با آبکاری قلع جنس روکش :  PVC رنگ روکش : قرمز تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 5 (SV1.25-5S) – W&E

800,000 
سایز ورودی سیم : 1.5 میلی متر فاصله بین دو شاخ : 5 میلی متر جنس هادی : مس با خلوص ۹۹٫۹۵% با آبکاری قلع جنس روکش :  PVC رنگ روکش : قرمز تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 6 (SV1.25-6) – W&E

1,000,000 
سایز ورودی سیم : 1.5 میلی متر فاصله بین دو شاخ : 6 میلی متر جنس هادی : مس با خلوص ۹۹٫۹۵% با آبکاری قلع جنس روکش :  PVC رنگ روکش : قرمز تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم دوشاخ 2 قطر 3 (SV2-3) – W&E

800,000 
سایز ورودی سیم : 2 میلی متر فاصله بین دو شاخ : 3 میلی متر جنس هادی : مس با خلوص ۹۹٫۹۵% با آبکاری قلع جنس روکش :  PVC رنگ روکش : آبی تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم دوشاخ 2 قطر 4 (SV2-4) – W&E

800,000 
سایز ورودی سیم : 2 میلی متر فاصله بین دو شاخ : 4 میلی متر جنس هادی : مس با خلوص ۹۹٫۹۵% با آبکاری قلع جنس روکش :  PVC رنگ روکش : آبی تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم دوشاخ 2 قطر 5 (SV2-5L) – W&E

1,000,000 
سایز ورودی سیم : 2 میلی متر فاصله بین دو شاخ : 5 میلی متر جنس هادی : مس با خلوص ۹۹٫۹۵% با آبکاری قلع جنس روکش :  PVC رنگ روکش : آبی تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم دوشاخ 2 قطر 6 (SV2-6) – W&E

1,100,000 
سایز ورودی سیم : 2 میلی متر فاصله بین دو شاخ : 6 میلی متر جنس هادی : مس با خلوص ۹۹٫۹۵% با آبکاری قلع جنس روکش :  PVC رنگ روکش : آبی تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم دوشاخ 5.5 قطر 4 (SV5.5-4) – W&E

1,800,000 
سایز ورودی سیم : 5.5 میلی متر فاصله بین دو شاخ : 4 میلی متر جنس هادی : مس با خلوص ۹۹٫۹۵% با آبکاری قلع جنس روکش :  PVC رنگ روکش : زرد تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم دوشاخ 5.5 قطر 5 (SV5.5-5) – W&E

1,900,000 
سایز ورودی سیم : 5.5 میلی متر فاصله بین دو شاخ : 5 میلی متر جنس هادی : مس با خلوص ۹۹٫۹۵% با آبکاری قلع جنس روکش :  PVC رنگ روکش : زرد تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم دوشاخ 5.5 قطر 6 (SV5.5-6) – W&E

2,000,000 
سایز ورودی سیم : 5.5 میلی متر فاصله بین دو شاخ : 6 میلی متر جنس هادی : مس با خلوص ۹۹٫۹۵% با آبکاری قلع جنس روکش :  PVC رنگ روکش : زرد تعداد در بسته : 100 عدد