نمایش 1–12 از 32 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

روکش حرارتی مصرف عمومی مشکی 1 |400 متری

 • جنس : پلی الفین انعطاف پذیر (کراس لینک)
 • قطر : 1 میلی متر
 • ضریب جمع شوندگی : ۲ به ۱ (۲:۱)
 • اشتعال پذیری : ضد شعله - خود خاموش شونده
 • درجه حرارت کاری : 70+ تا 120+ درجه سانتی گراد
 • رنگ : مشکی
 • متراژ در رول : 400 متر

روکش حرارتی مصرف عمومی مشکی 1.5 |400 متری

 • جنس : پلی الفین انعطاف پذیر (کراس لینک)
 • قطر : 1.5 میلی متر
 • ضریب جمع شوندگی : ۲ به ۱ (۲:۱)
 • اشتعال پذیری : ضد شعله - خود خاموش شونده
 • درجه حرارت کاری : 70+ تا 120+ درجه سانتی گراد
 • رنگ : مشکی
 • متراژ در رول : 400 متر

روکش حرارتی مصرف عمومی مشکی 10 |100 متری

 • جنس : پلی الفین انعطاف پذیر (کراس لینک)
 • قطر : 10 میلی متر
 • ضریب جمع شوندگی : ۲ به ۱ (۲:۱)
 • اشتعال پذیری : ضد شعله - خود خاموش شونده
 • درجه حرارت کاری : 70+ تا 120+ درجه سانتی گراد
 • رنگ : مشکی
 • متراژ در رول : 100 متر

روکش حرارتی مصرف عمومی مشکی 100 |25 متری

 • جنس : پلی الفین انعطاف پذیر (کراس لینک)
 • قطر : 100 میلی متر
 • ضریب جمع شوندگی : ۲ به ۱ (۲:۱)
 • اشتعال پذیری : ضد شعله - خود خاموش شونده
 • درجه حرارت کاری : 70+ تا 120+ درجه سانتی گراد
 • رنگ : مشکی
 • متراژ در رول : 25 متر

روکش حرارتی مصرف عمومی مشکی 12 |100 متری

 • جنس : پلی الفین انعطاف پذیر (کراس لینک)
 • قطر : 12 میلی متر
 • ضریب جمع شوندگی : ۲ به ۱ (۲:۱)
 • اشتعال پذیری : ضد شعله - خود خاموش شونده
 • درجه حرارت کاری : 70+ تا 120+ درجه سانتی گراد
 • رنگ : مشکی
 • متراژ در رول : 100 متر

روکش حرارتی مصرف عمومی مشکی 120 |25 متری

 • جنس : پلی الفین انعطاف پذیر (کراس لینک)
 • قطر : 120 میلی متر
 • ضریب جمع شوندگی : ۲ به ۱ (۲:۱)
 • اشتعال پذیری : ضد شعله - خود خاموش شونده
 • درجه حرارت کاری : 70+ تا 120+ درجه سانتی گراد
 • رنگ : مشکی
 • متراژ در رول : 25 متر

روکش حرارتی مصرف عمومی مشکی 14 |100 متری

 • جنس : پلی الفین انعطاف پذیر (کراس لینک)
 • قطر : 14 میلی متر
 • ضریب جمع شوندگی : ۲ به ۱ (۲:۱)
 • اشتعال پذیری : ضد شعله - خود خاموش شونده
 • درجه حرارت کاری : 70+ تا 120+ درجه سانتی گراد
 • رنگ : مشکی
 • متراژ در رول : 100 متر

روکش حرارتی مصرف عمومی مشکی 150 |25 متری

 • جنس : پلی الفین انعطاف پذیر (کراس لینک)
 • قطر : 150 میلی متر
 • ضریب جمع شوندگی : ۲ به ۱ (۲:۱)
 • اشتعال پذیری : ضد شعله - خود خاموش شونده
 • درجه حرارت کاری : 70+ تا 120+ درجه سانتی گراد
 • رنگ : مشکی
 • متراژ در رول : 25 متر

روکش حرارتی مصرف عمومی مشکی 16 |100 متری

 • جنس : پلی الفین انعطاف پذیر (کراس لینک)
 • قطر : 16 میلی متر
 • ضریب جمع شوندگی : ۲ به ۱ (۲:۱)
 • اشتعال پذیری : ضد شعله - خود خاموش شونده
 • درجه حرارت کاری : 70+ تا 120+ درجه سانتی گراد
 • رنگ : مشکی
 • متراژ در رول : 100 متر

روکش حرارتی مصرف عمومی مشکی 18 |100 متری

 • جنس : پلی الفین انعطاف پذیر (کراس لینک)
 • قطر : 18 میلی متر
 • ضریب جمع شوندگی : ۲ به ۱ (۲:۱)
 • اشتعال پذیری : ضد شعله - خود خاموش شونده
 • درجه حرارت کاری : 70+ تا 120+ درجه سانتی گراد
 • رنگ : مشکی
 • متراژ در رول : 100 متر

روکش حرارتی مصرف عمومی مشکی 180 |25 متری

 • جنس : پلی الفین انعطاف پذیر (کراس لینک)
 • قطر : 180 میلی متر
 • ضریب جمع شوندگی : ۲ به ۱ (۲:۱)
 • اشتعال پذیری : ضد شعله - خود خاموش شونده
 • درجه حرارت کاری : 70+ تا 120+ درجه سانتی گراد
 • رنگ : مشکی
 • متراژ در رول : 25 متر

روکش حرارتی مصرف عمومی مشکی 2 |400 متری

 • جنس : پلی الفین انعطاف پذیر (کراس لینک)
 • قطر : 2 میلی متر
 • ضریب جمع شوندگی : ۲ به ۱ (۲:۱)
 • اشتعال پذیری : ضد شعله - خود خاموش شونده
 • درجه حرارت کاری : 70+ تا 120+ درجه سانتی گراد
 • رنگ : مشکی
 • متراژ در رول : 400 متر