در حال نمایش 7 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

حروف و شماره سیم حلقوی EC-0 طرح تایوانی

800,000 
کد کالا : EC-0 طرح تایوان سایز سیم خور : 1 - 0.5 میلی متر رنگ : زرد با علائم مشکی جنس : PVC گرید نرم    

شماره و حروف سیم حلقوی EC-0

500,000 
کد کالا : EC-0 سایز سیم خور : 3 - 1.5 میلی متر رنگ : زرد با علائم مشکی جنس : PVC گرید نرم    

شماره و حروف سیم حلقوی EC-1

500,000 
کد کالا : EC-1 سایز سیم خور : 4.2 - 2.6 میلی متر رنگ : زرد با علائم مشکی جنس : PVC گرید نرم    

شماره و حروف سیم حلقوی EC-2

500,000 
کد کالا : EC-2 سایز سیم خور : 7.4 - 3.6 میلی متر رنگ : زرد با علائم مشکی جنس : PVC گرید نرم    

شماره و حروف سیم حلقوی EC-3

500,000 
کد کالا : EC-3 سایز سیم خور : 10 - 5.2 میلی متر رنگ : زرد با علائم مشکی جنس : PVC گرید نرم    

شماره و حروف سیم حلقوی EC-4

1,000,000 
کد کالا : EC-4 سایز سیم خور : 16 میلی متر رنگ : زرد با علائم مشکی جنس : PVC گرید نرم    

شماره و حروف سیم حلقوی EC-5

1,000,000 
کد کالا : EC-5 سایز سیم خور : 25 میلی متر رنگ : زرد با علائم مشکی جنس : PVC گرید نرم