در حال نمایش 11 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

کانکتور فرمان 16 پین صنعتی – HDC-HA-016-2

کد : HDC-HA-016-2 برند : W&E جنس : فلزی جریان کاری : 16 آمپر ولتاژ کاری : 500 - 400 ولت

کانکتور فرمان 24 پین صنعتی – HDC-HA-024-2

11,000,000 
کد : HDC-HA-024-2 برند : W&E جنس : فلزی جریان کاری : 16 آمپر ولتاژ کاری : 500 - 400 ولت

کانکتور فرمان 32 پین صنعتی – HDC-HE-032-2

15,000,000 
کد : HDC-HA-032-2 برند : W&E جنس : فلزی جریان کاری : 16 آمپر ولتاژ کاری : 500 - 400 ولت

کانکتور فرمان 4 پین صنعتی – HDC-HA-004-5

کد : HDC-HA-004-5 برند : W&E جنس : فلزی جریان کاری : 10 آمپر ولتاژ کاری : 250 - 230 ولت

کانکتور فرمان صنعتی 10 پین – HDC-HE-010-1

6,500,000 
کد : HDC-HA-010-1 برند : W&E جنس : فلزی جریان کاری : 16 آمپر ولتاژ کاری : 500 - 400 ولت

کانکتور فرمان صنعتی 16 پین – HDC-HE-016-1

9,500,000 
کد : HDC-HA-016-1 برند : W&E جنس : فلزی جریان کاری : 16 آمپر ولتاژ کاری : 500 - 400 ولت

کانکتور فرمان صنعتی 24 پین – HDC-HE-024-1

10,000,000 
کد : HDC-HA-024-1 برند : W&E جنس : فلزی جریان کاری : 16 آمپر ولتاژ کاری : 500 - 400 ولت

کانکتور فرمان صنعتی 32 پین – HDC-HA-032-2

18,000,000 
کد : HDC-HA-032-1 برند : W&E جنس : فلزی جریان کاری : 16 آمپر ولتاژ کاری : 500 - 400 ولت

کانکتور فرمان صنعتی 4 پین مدل HDC-HA-004-2

کد : HDC-HA-004-2 برند : W&E جنس : فلزی جریان کاری : 10 آمپر ولتاژ کاری : 250 - 230 ولت

کانکتور فرمان صنعتی 48 پین – HDC-HE-048-1

21,000,000 
کد : HDC-HA-048-1 برند : W&E جنس : فلزی جریان کاری : 16 آمپر ولتاژ کاری : 500 - 400 ولت

کانکتور فرمان صنعتی 6 پین – HDC-HE-06-1

5,500,000 
کد : HDC-HA-06-1 برند : W&E جنس : فلزی جریان کاری : 16 آمپر ولتاژ کاری : 500 - 400 ولت