در حال نمایش 12 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

سرسیم فیشی مادگی (FDD1.25-250) – بسته 100 عددی W&E

550,000 
 • سایز سیم ورودی : 1.5 - 0.5
 • جنس هادی : برنج با آبکاری قلع
 • جنس روکش : PVC
 • رنگ روکش : قرمز
 • تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم فیشی مادگی (FDD2-250) – بسته 100 عددی W&E

650,000 
 • سایز سیم ورودی : 2.5 - 1.5
 • جنس هادی : برنج با آبکاری قلع
 • جنس روکش : PVC
 • رنگ روکش : آبی
 • تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم فیشی مادگی (FDD5.5-250) – بسته 100 عددی W&E

900,000 
 • سایز سیم ورودی : 6 - 4
 • جنس هادی : برنج با آبکاری قلع
 • جنس روکش : PVC
 • رنگ روکش : زرد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم فیشی مادگی فشنگی (FRD1.25-156) – بسته 100 عددی W&E

 • سایز سیم ورودی : 1.5 - 0.5
 • جنس هادی : برنج با آبکاری قلع
 • جنس روکش : PVC
 • رنگ روکش : قرمز
 • تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم فیشی مادگی فشنگی (FRD2-156) – بسته 100 عددی W&E

 • سایز سیم ورودی :  2.5 - 1.5
 • جنس هادی : برنج با آبکاری قلع
 • جنس روکش : PVC
 • رنگ روکش : آبی
 • تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم فیشی مادگی فشنگی (FRD5.5-195) – بسته 100 عددی W&E

 • سایز سیم ورودی : 6 - 4
 • جنس هادی : برنج با آبکاری قلع
 • جنس روکش : PVC
 • رنگ روکش : زرد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم فیشی نری (MDD1.25-250) – بسته 100 عددی W&E

500,000 
 • سایز سیم ورودی : 1.5 - 0.5
 • جنس هادی : برنج با آبکاری قلع
 • جنس روکش : PVC
 • رنگ روکش : قرمز
 • تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم فیشی نری (MDD2-250) – بسته 100 عددی W&E

600,000 
 • سایز سیم ورودی : 2.5 - 1.5
 • جنس هادی : برنج با آبکاری قلع
 • جنس روکش : PVC
 • رنگ روکش : آبی
 • تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم فیشی نری (MDD5.5-250) – بسته 100 عددی W&E

800,000 
 • سایز سیم ورودی : 6 - 4
 • جنس هادی : برنج با آبکاری قلع
 • جنس روکش : PVC
 • رنگ روکش : زرد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم فیشی نری فشنگی (MPD1.25-156) – بسته 100 عددی W&E

 • سایز سیم ورودی : 1.5 - 0.5
 • جنس هادی : برنج با آبکاری قلع
 • جنس روکش : PVC
 • رنگ روکش : قرمز
 • تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم فیشی نری فشنگی (MPD2-156) – بسته 100 عددی

 • سایز سیم ورودی : 2.5 - 1.5
 • جنس هادی : برنج با آبکاری قلع
 • جنس روکش : PVC
 • رنگ روکش : آبی
 • تعداد در بسته : 100 عدد

سرسیم فیشی نری فشنگی (MPD5.5-195) – بسته 100 عددی

 • سایز سیم ورودی : 6 - 4
 • جنس هادی : برنج با آبکاری قلع
 • جنس روکش : PVC
 • رنگ روکش : زرد
 • تعداد در بسته : 100 عدد