نمایش 1–12 از 18 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

بست کمربندی 10 سانتی _ عرض 2.5 W&E

150,000 
 • عرض : 2.5 میلی متر
 • طول : 100 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ :سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 15 سانتی _ عرض 2.5 W&E

200,000 
 • عرض : 2.5 میلی متر
 • طول : 150 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ :سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 15 سانتی _ عرض 3.6 W&E

320,000 
 • عرض : 3.6 میلی متر
 • طول : 150 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ :سفید
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 20 سانتی _ عرض 2.5 W&E

250,000 
 • عرض : 2.5 میلی متر
 • طول : 200 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 20 سانتی _ عرض 3.6 W&E

400,000 
 • عرض : 3.6 میلی متر
 • طول : 200 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ :سفید
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 20 سانتی _ عرض 4.8 W&E

600,000 
 • عرض : 4.8 میلی متر
 • طول : 200 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ :سفید
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 25 سانتی _ عرض 3.6 W&E

480,000 
 • عرض : 3.6 میلی متر
 • طول : 250 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ :سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 25 سانتی _ عرض 4.8 W&E

700,000 
 • عرض : 4.8 میلی متر
 • طول : 250 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ :سفید
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 30 سانتی _ عرض 3.6 W&E

630,000 
 • عرض : 3.6 میلی متر
 • طول : 300 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ :سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 30 سانتی _ عرض 4.8 W&E

830,000 
 • عرض : 4.8 میلی متر
 • طول : 300 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ :سفید
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 30 سانتی _ عرض 7.8 W&E

1,950,000 
 • عرض : 7.8 میلی متر
 • طول : 300 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : سفید
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 37 سانتی _ عرض 3.6 W&E

820,000 
 • عرض : 3.6 میلی متر
 • طول : 370 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ :سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد