نمایش 1–12 از 21 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

بست کمربندی 100*2.5 میلی متر ولتی مکس- بسته 100 عددی

 • عرض : 2.5 میلی متر
 • طول : 100 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : بی رنگ متمایل به سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 1020*9 میلی متر ولتی مکس-بسته 100 عددی

 • عرض : 9 میلی متر
 • طول : 1020 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : بی رنگ متمایل به سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 150*2.5 میلی متر ولتی مکس-بسته 100 عددی

 • عرض : 2.5 میلی متر
 • طول : 150 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : بی رنگ متمایل به سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 150*3.6 میلی متر ولتی مکس-بسته 100 عددی

 • عرض : 3.6 میلی متر
 • طول : 150 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : بی رنگ متمایل به سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 200*2.5 میلی متر ولتی مکس-بسته 100 عددی

 • عرض : 2.5 میلی متر
 • طول : 200 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : بی رنگ متمایل به سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 200*3.6 میلی متر ولتی مکس-بسته 100 عددی

 • عرض : 3.6 میلی متر
 • طول : 200 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : بی رنگ متمایل به سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 200*4.8 میلی متر ولتی مکس-بسته 100 عددی

 • عرض : 4.8 میلی متر
 • طول : 200 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : بی رنگ متمایل به سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 250*3.6 میلی متر ولتی مکس-بسته 100 عددی

 • عرض : 3.6 میلی متر
 • طول : 250 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : بی رنگ متمایل به سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 250*4.8 میلی متر ولتی مکس-بسته 100 عددی

 • عرض : 4.8 میلی متر
 • طول : 250 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : بی رنگ متمایل به سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 300*3.6 میلی متر ولتی مکس-بسته 100 عددی

 • عرض : 3.6 میلی متر
 • طول : 300 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : بی رنگ متمایل به سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 300*4.8 میلی متر ولتی مکس-بسته 100 عددی

 • عرض : 4.8 میلی متر
 • طول : 300 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : بی رنگ متمایل به سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد

بست کمربندی 300*7.6 میلی متر ولتی مکس-بسته 100 عددی

 • عرض : 7.6 میلی متر
 • طول : 300 میلی متر
 • جنس : نایلون 6.6
 • رنگ : بی رنگ متمایل به سفید - سیاه
 • درجه حرارت : ۴۰- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 • تعداد در بسته : 100 عدد